home .features publications misc
books links me
Photo Book
Naakte Feiten UITVERKOCHT
Naakte Feiten gaat over naaktheid - en aan naaktheid gerelateerde onderwerpen als liefde, erotiek en seks. De beelden in dit boek zijn een bundeling van een kwart eeuw tijdschriftjournalistiek.
Naakte Feiten schetst diverse tijdsbeelden, is letterlijk onthullend, maar laat de humoristische kant van naaktheid bepaald niet onbelicht. Veel van de beelden in dit boek zijn onschuldig van aard, andere wellicht onschuldig voor velen en minder onschuldig voor anderen en een enkel beeld overschrijdt de grens die de meesten van ons voor zichzelf hebben gesteld. Wat echter buiten kijf staat, is dat er op vrijwel alle foto’s wordt genóten. In geen enkel geval is sprake van misbruik, tenzij mogelijk achter de gevels van de afgebeelde prostitutiepanden en op de tippelzones, die inmiddels voor een groot gedeelte zijn gesloten.
Naakte Feiten signaleert, veelal met een glimlach, maar veroordeelt nooit. Het boek laat situaties en omstandigheden zien die voor buitenstaanders verrassend en een enkele keer shockerend zijn, maar behandelt iedere geportretteerde met respect.
extra verhalen voor bij het boek (.pdf)
Publiciteit rondom het boek
LINDA blog Interview door Frank du Mosch in radio Cappuccino (NCRV)
REVU Panorama
De Pers Het Parool (p.1) (p.2)
De Volkskrant Algemeen Dagblad
Snoecks
basis