Photo Book
Korps Commando Troepen
Bestel een gesigneerd (of een ongesigneerd) exemplaar van dit boek direct bij Peter Blok:

Het boek is te bestellen door overschrijving van €32,00.- ( €29,40 plus verzendkosten) naar ING bank rekening NL82 INGB 0001972203 t.n.v. PETER BLOK –PHOTOGRAPHY- onder vermelding van ‘Commandos’, uw naam en e-mail adres.

Stuur gelijktijdig een mailtje naar peterblok@xs4all.nl,  met daarin aangegeven ‘Commandos’, naam en adres, waar het boek naar toe moet worden gestuurd. Tevens graag aangeven of het boek moet worden gesigneerd of dat dat achterwege moet blijven. In geval dat het boek moet worden gesigneerd kan een passende persoonlijke tekst worden meegestuurd. 
U kunt ook direct bij de overschrijving een adres vermelden waar het boek naar toe moet worden gezonden en het e-mail adres achterwege laten. Als er dan verder niets bij is vermeld wordt er vanuit gegaan dat een ongesigneerd exemplaar dient te worden verstuurd naar het aangegeven adres.
Zodra het geld is ontvangen wordt het boek in een stevige boekverpakking verstuurd.
Specificaties:
Afmetingen: 30 bij 24 cm, liggend formaat.
Mooi dik Mc papier,104 pagina's