home .features publications misc
books links me
Photo Book
bestel
Korps Commandotroepen
In 1989 kwam Peter Blok op het idee een reportage te maken over het Korps Commandotroepen voor Panorama, waar hij toen als freelancer voor werkte. Het Korps Commandotroepen was toen een voor de pers tamelijk gesloten onderdeel van het leger. Na een aantal lange voorgesprekken kreeg Peter toestemming het Korps een jaar te volgen. Het resulteerde in een coververhaal van twee keer elf pagina’s vrijwel uitsluitend foto’s en in 1990 in  een eerste prijs in de categorie Features van de Zilver Camera. Peter werd tot erelid van de commandostichting “bevorderd” en maakte in de jaren erna nog vele reportages over het Korps voor Nieuwe Revu en NRC-magazine M, waarbij de laatste werd bekroond met een eerste prijs in de categorie documentaire fotografie bij de Zilveren Camera in 2002. Hij maakte de overgang mee van dienstplichtig leger naar beroepsleger. Uit het boek, tekst van de hand van de pr-man gedurende vele jaren, de kapitein b.d. Jelle Schepers:  “Peter voelt zich thuis tussen de militairen en wordt, met zijn bescheiden opstelling, ook door de commando's als een oude vriend ontvangen”. Een paar jaar geleden werd het niet meer toegestaan commando’s herkenbaar te fotograferen. Als laatste reportage maakte Peter in 2006 een reportage voor Nieuwe Revu over de kennismakingsdagen waarop geïnteresseerden om commando te worden kennis konden maken met deze elitesoldaten.
In 2006 werd Peter Blok door fotografie publicist Herman Hoeneveld (overleden in de periode van de tentoonstelling) uitgenodigd een foto-expositie te houden in Café Gruter in Amsterdam. Als thema werd besloten de commando’s te nemen. De commandant van het Korps, de overste Cees Vollaard was bereid de tentoonstelling te openen. Daar kwam de reünie en een boek ter sprake. Het zou een reünie geschenk moeten gaan worden dat gepresenteerd zou worden op 24 maart 2007.
Met het materiaal dat Peter Blok voor dit geschenk gratis ter beschikking stelde en de inzet van de drukkerij Onkenhout, waarvan de directeur Robert Willms oud commando is, was het boek in een korte tijd te realiseren.